1 kwietnia 2012

Rozwój dwulatka

Dziecko waży ok. 12 kg. i mierzy 85 cm. Zna od 150 do 300 słów, znacznie więcej rozumie. Mówi o sobie w osobie trzeciej np. „niunia chce”, „niuni daj”, przez co potrafi wyrazić swoje pragnienia i nie musi pokazywać palcem i jęczeć. Potrafi nazwać wszystkie zwierzątka w często oglądanej książeczce a nawet przewrócić pojedynczą kartkę podczas oglądania.

zobacz więcej →

16 listopada 2011

Rozwój sześciolatka

Sześciolatek przypomina swoim zachowaniem krnąbrnego 2,5-latka. Brak mu równowagi psychicznej, co przejawia się skrajnościami w postępowaniu od entuzjazmu do agresji. Dziecko chce być zawsze w centrum uwagi na plan pierwszy wysuwa się własne „ja”. Bardzo często w tym okresie pojawiają się trudności w kontaktach z matką, która schodzi na plan drugi wobec własnego ja dziecka.

zobacz więcej →

1 października 2011

IS – w co się bawić I

W niniejszym artykule przedstawiamy propozycje zabaw z dziećmi i dla dzieci, u których obserwuje się specyficzne problemy z odbieraniem i przetwarzaniem bodźców dotykowych.

zobacz więcej →

28 września 2011

IS – w co się bawić II

W kolejnym artykule z tej serii „W co się bawić”, przedstawiamy propozycje zabaw z dziećmi i dla dzieci, u których obserwuje się specyficzne problemy  z odbieraniem i przetwarzaniem informacji z ciała.

zobacz więcej →

24 lipca 2011

Podstawowe zasady diagnozy i terapii SI

Jak rozwija się u dziecka integracja sensoryczna? Integracja sensoryczna rozwija się u dziecka przechodząc kolejno kilka poziomów. Dokładny przebieg rozwoju integracji zmysłów został opisany w publikacjach Violet F. Maas i A. J. Ayres.

zobacz więcej →

16 czerwca 2011

IS – w co się bawić III

W trzecim artykule z tej serii przedstawimy i omówimy zabawy dla dzieci, u których występują problemy z odbieraniem i przetwarzaniem informacji pochodzących z układu przedsionkowego, czyli równoważnych.

zobacz więcej →

12 czerwca 2011

Co to jest Integracja Sensoryczna?

Integracją sensoryczną nazywamy prawidłową współpracę wszystkich posiadanych przez nas zmysłów. Dzięki niej możemy bez problemu wykonywać wiele czynności, które wydają nam się proste i automatyczne właśnie dlatego, że nasze zmysły działają prawidłowo i prawidłowo współdziałają ze sobą.

zobacz więcej →

14 maja 2011

Doskonalenie integracji zmysłów u dzieci niepełnosprawnych

Nieprawidłowości w zakresie integracji zmysłów utrudniają codzienne funkcjonowanie dzieciom zdrowym, powodując kłopoty w poznawaniu świata, nauce, zachowaniu i relacjach społecznych. Zaburzenia współdziałania zmysłów występują także u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W takich wypadkach, są one skutkiem zaburzeń i deficytów innego rodzaju.

zobacz więcej →

6 kwietnia 2011

Bazowe systemy zmysłowe

Zmysły służą nam do poznania otaczającego nas świata. To co widzimy, czujemy, czego dotykamy pozwala nam nabierać doświadczeń. Nabieranie ich pozwala nam uczyć się prawidłowo reagować w określonych sytuacjach. Czy wiemy ile właściwie ich mamy? To proste pytanie, na które odpowiedziałby pewnie każdy z nas, ale kto wie, które z nich pełnią najważniejszą rolę w tym ogromnie ważnym procesie poznania? W tym krótkim artykule postaram się przedstawić najważniejsze z nich, z punktu widzenia integracji sensorycznej.

zobacz więcej →

1 stycznia 2011

Terapia integracji zmysłów w najbliższym środowisku dziecka

Terapia integracji sensorycznej to oddziaływania zaplanowane i prowadzone przez terapeutów odpowiednio przygotowanych do tej roli. Oddziaływania jakich dziecko doświadcza w domu są nie mniej ważne. Spotkania z terapeutą odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu i trwają kilkadziesiąt minut. Terapeutyczna rola najbliższego środowiska jest więc bardzo istotna.

zobacz więcej →