Łamigłówki matematyczne cz. 2

Pierwsza z łamigłówek, do której potrzebujemy 2 uczestników nosi nazwę „przekorne liczby”. Zanim zaczniemy zabawę przygotowujemy karty z cyframi 3,4,5,6,7,8.

Pierwszy otrzymuje karty z cyframi 3,5,7 drugi otrzymuje karty z cyframi 4,6,8. Teraz gracze muszą wykładać po kolei karty, jedna obok drugiej, aby otrzymać 6-cio cyfrowy wynik. Pierwszy gracz musi je tak wykładać, aby otrzymana liczba była jak najmniejsza, drugi musi się starać, aby otrzymana cyfra była jak największa. Grę zaczyna pierwsza osoba z kartami o numerach 3,5,7. Optymalny i możliwy do osiągnięcia wynik to 385674.

W kolejnej zabawie dzieci muszą się zastanowić, jakie znaki arytmetyczne wpisać między sześć jedynek, aby otrzymać wynik 12. Wykorzystujemy wszystkie możliwe znaki arytmetyczne łącznie z ułamkami.

1,1,1,1,1,1 = 12

Czyli 11 + 11/11 = 12

Celem kolejnej zabawy jest osiągnięcie wyniku równego 100 po wpisaniu między cyfry różnych znaków arytmetycznych: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 = 100

Rozwiązanie:

12 + 3 – 4 + 5 + 67 + 8 + 9 = 100

123 – 45 – 67 + 89 = 100Brak komentarzy

Skomentuj