Podziel cyfrę

Zabawa matematyczna dla niewielkiej grupy uczestników. Dzieci mają za zadanie liczyć  chórem od 1 do 50, ale w momencie gdy pada liczba podzielna przez 5  należy powiedzieć „bum”. Czyli: 1, 2, 3, 4, bum, 6, 7, 8, 9, bum itd. Doskonała zabawa na sprawdzanie znajomości tabliczki mnożenia i dzielenia. Odpadają te dzieci, które się pomylą.Brak komentarzy

Skomentuj