Dziś chciałam zaproponować kolejną zabawę z cyklu „Jak nauczyć dziecko tabliczkę mnożenia”, którą pamiętam jeszcze z dzieciństwa.

Jest to zabawa w żabkę do której wykorzystamy osie liczbowe. Zaczynamy od wprowadzenia w temat, opowiadając historię o żabce, która dostała zadanie: przeskoczyć na osi co drugą liczbę, aż do cyfry 8. Najpierw prosimy dzieci aby na osi liczbowej zaznaczyły na czerwono, trasę którą pokonała żabka. Kolejnym krokiem jest opisanie trasy żabki za pomocą równania, zaczynamy jednak od dodawania. Powstaje wówczas proste równanie 2+2+2+2=8. Na końcu prosimy dziecko aby odpowiedziało na pytanie po ilu skokach żabka dotarła do celu, zapisując je równaniem 2×4=8.

oś liczbowa

Głównym celem tej zabawy jest wprowadzenie w tematykę mnożenia, uświadamiamy dzieciom że mnożenie jest wielokrotnością dodawania ciągu tych samych cyfr. Nasza bohaterka żabka, może skakać nie tylko co 2 cyfry ale również, co 3, 4, 5 i więcej.

os2

W załączniku znajdują się gotowe do druku i wykorzystania do zabawy ćwiczenia:  matematyka1