3 maja 2011

Układanie wyrazów

Uczestników zabawy dzielimy na małe grupy. Moderator pisze na tablicy wyraz, z którego liter każda drużyna musi ułożyć jak najwięcej innych wyrazów.

zobacz więcej →

8 kwietnia 2011

Ułóż brakujące słowo

Do zabawy potrzebne są kartki i długopisy. Osoba prowadząca zapowiada nietypowe dyktando, do którego tekst musi wcześniej przygotować. W każdym z dyktowanych zdań przekręca jeden lub dwa wyrazy np.

zobacz więcej →

15 marca 2011

Piszemy opowiadanie

Do zabawy potrzebna jest grupa uczestników, długopis i długa kartka. Moderator wręcza pierwszemu dziecku kartkę i długopis, a następnie zadaje pytanie, na które uczestnik odpowiada pisemnie.

zobacz więcej →

12 lutego 2011

Zagadka literowa

Osoba prowadząca dzieli dzieci na grupy (minimum 2 osobowe), potem musi wybrać słowo które ma tyle liter, ile grup. Jeśli mamy trzy grupy to słowem tym może być „kot” . Każda grupa otrzymuje na karteczce jedno słowo, zaczynające się na kolejną literę słowa-zagadki (w przypadku kota mogą to być słowa: koło, ogórek, traktor). Teraz grupy muszą zainscenizować słowa, w kolejności zgodnej, z kolejnością liter w słowie-zagadce. Pierwsze litery odgadniętych słów, należy składać w słowo zagadkę, która grupa zrobi to pierwsza, wygrywa.

18 stycznia 2011

Zabawa do samochodu

Długotrwała podróż z dzieckiem jest zawsze bardzo męcząca, aby choć przez chwilę zająć czymś dziecko proponuję zabawę „Znajdź różnicę”.

zobacz więcej →