Atlanta jest grą symulacyjną, kształtującą logiczne myślenie oraz wyobraźnię. Uczestnikami tej zabawy mogą być dzieci powyżej 13 lat, podzielone na grupy 5-cio osobowe. Do każdej grupy wyznaczamy po jednym obserwatorze, który powinien odpowiedzieć na pewne pytania na podstawie obserwacji grupy podczas pracy (pytania może znać tylko on).

Uczestnicy dostają od obserwatora instrukcję do gry oraz karteczki z informacjami, które doprowadzą do właściwego rozwiązania. każda informacja musi być umieszczona na osobnej kartce, które tasujemy i rozdajemy między uczestników grupy.

Instrukcja:

Twoja grupa to mała społeczność lokalna, żyjąca w antycznym mieście Atlanta. Znajduje się tam masywny, prostokątny pomnik, zwany Zin. Został zbudowany na cześć bogini Tiny. Całość robót zajęła mniej niż dwa tygodnie. Waszym zadaniem jest odgadnąć, w który dzień tygodnia prace zostały zakończone, oraz narysować, jak waszym zdaniem ten pomnik wygląda.

Wszystkie informacje, których potrzebujecie do rozwiązania problemu są zawarte na tych drobnych karteczkach, które dostaliście. Możecie dzielić się informacjami z innymi członkami grupy, ale nie wolno wam pokazywać tych kartek sobie nawzajem.

Informacje, które należy podać na kartkach:

Głównym miernikiem czasu w Atlancie jest dzień.
Długość pomnika Zin wynosi 50 metrów.
Pomnik Zin zbudowany jest z kamiennych bloków.
Pierwszy dzień tygodnia w Atlancie nazywa się Dniem Wody (Aquaday).
Trzeci dzień tygodnia w Atlancie to Dzień Rekina. (Sharkday)
Piąty dzień tygodnia w Atlancie to Dzień Chandry (Daydoldrum).
Dzień roboczy ma 9 kawałków (slabs).
Co to jest pomnik Zin?
W każdym momencie pracy przy pomniku znajduje się jedna grupa po 9 osób.
Jeden z członków grupy ma obowiązki religijne i nie układa bloków.
Dzień w Atlancie podzielony jest na kawałki (slabs) i ponki
Pomnik Zin jest zrobiony z zielonych bloków.
Każda grupa zawiera dwie kobiety.
Szerokość pomnika Zin wynosi 10 metrów.
Tylko jedna grupa pracuje nad konstruowaniem pomnika Zin.
Nikt nie pracuje w Dzień Chandry (Daydoldrum).
Cubitt to sześcian, który z każdej strony mierzy 1 Megalithic metr.
Czy pracuje się w niedzielę (Sunday)?
Na której stronie stoi pomnik Zin?
Kobiety robią zakupy zazwyczaj w Dzień Syreny (Mermaidday).
Wysokość Zin wynosi 100 metrów.
Każdy blok ma 1 metr sześcienny.
Drugi dzień tygodnia w Atlancie nazywany jest Dzień Wodnika (Neptiminus).
Dzień czwarty w tygodniu w Atlancie to Dzień Syreny (Mermaidday).
Co to jest Cubbit?
W Atlancie tydzień liczy 5 dni.
W Atlancie mężczyźni nie gotują
Każdy robotnik podczas dnia pracy ma chwilę przerwy, która wynosi 16 ponków.
Każdy robotnik może ułożyć 150 bloków na godzinę.
W jednym kawałku (slab) mieści się 8 ponków.
Kobiety nie potrafią razem pracować bez kłótni.
Praca rozpoczyna się pierwszego dnia tygodnia w Atlancie.
Zapłata dla mężczyzn wynosi 1000 monet.
W jednym Megalithic metrze mieszczą się 3,5 metry bieżące.
Mężczyźni rozmawiają o kobietach i polityce podczas przerwy.
Zapłata dla kobiet wynosi 5 monet.
Kobiety są odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi.
Mężczyźni są odbierani jako lepsi kierownicy niż kobiety.
Atlanta zabezpiecza równe szanse dla kobiet i mężczyzn.

Rozwiązanie brzmi: Dzień Wodnika (NEPTIMUS)

Jak do tego doszliśmy?

  • Wymiary pomnika Zin pozwalają nam stwierdzić, że będzie on zawierał 50.000 metrów sześciennych materiału.
  • Każdy blok ma 1 metr sześcienny , więc będzie potrzebne 50.000 bloków.
  • W każdym dniu mieści się 7 pracujących kawałków (slabs).
  • Każdy pracownik jest w stanie ułożyć 150 bloków na kawałek (slab), a więc każdy pracownik ułoży 1050 bloków na dzień.
  • Przy pracy znajduje się 8 robotników, co oznacza 8400 bloków ułożonych na jeden dzień roboczy.
  • Ostatni blok zostanie ułożony w szóstym dniu roboczym.
  • Jeśli w Dzień Chandry (Daydoldrum) nikt nie pracuje, to szóstym dniem roboczym jest DZIEŃ WODNIKA (NEPTIMUS).

Zadania obserwatora:

1. Jak dużo czasu zajęło wybranie metody do pracy?

2. Czy znalazł się jakiś wyraźny przywódca grupy? Jakiej płci?

3. Jaka była przyjęta metoda pracy?

4. Czy grupa pracowała razem?

5. Czy grupa podzieliła się wszystkimi informacjami?

6. Czy rozwiązanie tematu byłoby łatwiejsze w innej grupie (żeńskiej, męskiej, mieszanej)?

7. Jak były przekazywane informacje? Czy wywiązała się jakaś dyskusja? Czy ktoś się czuł niezadowolony, zmęczony, smutny? Dlaczego?

Pod koniec spróbujcie podsumować wasze spostrzeżenia w całej grupie. Także pod kątem różnic w pracy w grupach żeńskich, męskich, mieszanych. Uczestnicy mogą spróbować odpowiedzieć, dlaczego wybrali akurat tę grupę.