Każdy z uczestników zdejmuje jednego buta. Do każdego buta należy przywiązać linkę tej samej długości np. 5 m. Opiekun ustawia wszystkie buty obok siebie w jednej linii. Na przeciwko butów, również w jednej linii, siadają na podłodze uczestnicy z kijkami (każdy przed swoim butem). Na dany przez opiekuna znak, każde dziecko musi jak najszybciej nawinąć linkę na kijek i tym samym przyciągnąć but do siebie. Wygrywa ten kto, zrobi to pierwszy.