Od pewnego czasu jest to ulubiona zabawa mojego trzylatka, większość z nas pamięta ją jeszcze z przedszkola. Tego typu zabawy służą często jako przerywniki między jednymi zajęciami a drugimi i pomagają w skupieniu dziecięcej uwagi. Poza tym trzylatki przepadają za piosenkami z pokazywaniem. Do tej piosenki ustawiamy dzieci parami naprzeciwko siebie, maluchy śpiewając wykonują w swoim kierunku gesty opisane w nawiasach.

Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać,

(maluch macha ręką, tak jakby chciał kogoś odgonić)

Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj,

(maluch macha ręką tak jakby chciał kogoś przywołać)

Prawą mi daj, lewą mi daj,

(maluch wyciąga prawą dłoń, a potem lewą, może jeszcze nie odróżniać lewej od prawej)

I już się na mnie nie gniewaj,

(palcem dzieci wykonują gest znany wszystkim jako „nu, nu , nu”)

Prawą mi daj, lewą mi daj,

(maluch wyciąga prawą dłoń, a potem lewą)

I już się na mnie nie gniewaj.

(palcem dzieci wykonują gest znany wszystkim jako „nu, nu , nu”)

 

Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać,

(gesty jak wyżej)

Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj,

(gesty jak wyżej)

Prawą mi dasz, lewą mi dasz,

(gesty jak wyżej)

Będziemy razem tańcować,

(po wyciągnięciu dłoni prawej i lewej, maluchy stojące naprzeciwko siebie lapią się za ręce i robią jedno kółeczko)

Prawą mi dasz, lewą mi dasz,

(gesty jak wyżej)

Będziemy razem tańcować,

(po wyciągnięciu dłoni prawej i lewej, maluchy stojące naprzeciwko siebie lapią się za ręce i robią jedno kółeczko)