Celem zabawy jest przećwiczenie części mowy takich jak rzeczownik i przymiotnik, to świetne wprowadzenie do tematu i możliwość utrwalenia materiału. Do tej zabawy potrzebna jest kartka papieru i długopis, liczba uczestników jest dowolna.

Osoba prowadząca podaje przymiotnik np. gorący. Pozostali muszą do tego przymiotnika dopisać jak najwięcej rzeczy, które się z nim kojarzą np. piec, herbata, piasek, słońce …. Na uzupełnienie uczestnicy otrzymują minutę, po czym moderator podaje kolejny przymiotnik np. zimny (lody, śnieg, zima, mróz) itd. Wygrywa ta osoba, która będzie miała najwięcej rzeczowników przy każdy przymiotniku.

Zobacz również zabawę:

Piszemy opowiadanie – zabawa dla dzieci