Znajomość języka angielskiego jest dziś praktycznie obowiązkiem każdego człowieka. Stał się on uniwersalną formą komunikacji na całym świecie, dlatego jego znajomość jest niezwykle istotna. Naukę każdego języka obcego najlepiej wdrażać stopniowo, małymi kroczkami aż do zamierzonego celu. Proces przyswajania najlepiej rozpocząć już od najmłodszych lat, bo to właśnie wtedy umysł jest najbardziej chłonny wiedzy.

Czy warto uczyć dziecko języka obcego?

Dziecko przewyższa człowieka dorosłego w wielu dziedzinach, także w sposobie i efektywności nauki języków obcych. Dlatego odpowiedź na zadane wcześniej pytanie wydaje się być oczywista – tak. Każde wykazujące nawet przeciętne zdolności dziecko uczy się stopniowo języka rodzimego w wieku od roku do pięciu lat. W bardzo szybkim tempie przyswaja nowe nazwy, zwroty, a nawet związki frazeologiczne, by w końcu móc wypowiadać się pełnymi zdaniami.

Musimy pamiętać, że każdy proces edukacji oparty jest na stopniowym pokonywaniu kolejnych szczebli wiedzy. Nic nie przychodzi od razu i nie możemy liczyć też na to, że dziecko w wieku przedszkolnym nauczy się języka obcego. Jednak bez wątpienia wczesny start umożliwi mu stopniowe oswajanie się z jego brzmieniem, melodią i strukturą, bez konieczności pokonywania barier, jakie powstają w trakcie nauki w późniejszym okresie. Poprzez wczesny kontakt z językiem obcym aparat słuchowy i artykulacyjny dziecka w naturalny sposób „nastraja” się również na wysłuchiwanie i wymawianie dźwięków charakterystycznych dla języka obcego.

Jak skutecznie uczyć języka obcego?

Języki trzeba znać – to zrozumiałe. Ale w jaki sposób te naukę rozpocząć i jak efektywnie wykorzystać nieograniczoną wyobraźnię dziecka? Spróbujemy odpowiedzieć sobie na te niełatwe pytania. Nauka często kojarzy się z dość schematycznie i „sztywno”  określonym materiałem, który należy zrealizować i przyswoić. Z drugiej strony mamy gry i zabawy dydaktyczne, które kojarzą nam się głównie z czasem wolnym, relaksem i mile spędzonym czasem w rodzinnym gronie. I to właśnie one wskazywane są jako jedne z najefektywniejszych pomocy dydaktycznych.

Znane jest pojęcie edutainment, czyli tak zwanej nauki przez zabawę, która zdobywa coraz większą popularność. Nawet w literaturze pedagogicznej istnieje pojęcie zabaw i gier dydaktycznych rozumianych jako interaktywne czynności, które są efektywnie wykorzystywane w przyswajaniu informacji szczególnie przez dzieci.

Nauka poprzez zabawę

Warto wiedzieć, że dziecko uczy się, w sposób niesformalizowany, a więc używając do tego wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku, zapachu. Należy o tym pamiętać włączając w życie dziecka język obcy. Nauka języka w tak wczesnym dzieciństwie powinna opierać się na najbardziej efektywnej metodzie – zabawie. Zabawa jest jedną z najważniejszych form aktywności dziecka. Oswajanie dziecka z językiem w warunkach domowych z całą pewnością zaowocuje. I nie bójmy się tego, że mówiące już dziecko będzie mieszało oba języki (powie np. „Chcę apple”, czyli jabłko).

Przedszkolaki uczą się języka angielskiego najszybciej i najskuteczniej poprzez rozrywkę, podczas zabawy, śpiewania piosenek, oglądania i kolorowania obrazków lub filmów animowanych. Na rynku istnieje masa kolorowych podręczników, filmów, gier, nagrań. Popularną metodą jest poszukiwanie przez dziecko samogłosek, literek czy układanie słów w języku angielskim. Świetnie sprawdzają się przy nauce słówek tak zwane fiszki. Można przygotować lub zakupić w sklepie gotowe  klocki, puzzle, które z jednej strony mają polskie słowo, z drugiej natomiast angielskie.

Jednym z przykładów takiej pomocy dydaktycznej jest gra edukacyjna ‘Lotto Animals’ – Adamigo.

Ta edukacyjna forma nauki przez zabawę przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 roku życia. Celem gry jest przyswojenie nazw zwierząt w języku angielskim. Dziecko poprzez kojarzenie rysunków zwierząt z napisami w języku angielskim, dzięki pamięci wzrokowej, utrwala zapisy wyrazów. Wymowę ułatwia umieszczony pod nazwami angielskimi uproszczony zapis fonetyczny słówek. Poprzez niezobowiązującą zabawę dziecko, nabywa umiejętności kojarzenia, a przede wszystkim poszerza zakres słownictwa nie tylko w ojczystym języku.