Do zabawy potrzebujemy minimum dwóch uczestników, których ustawiamy jeden za drugim. Pierwszy jest samochodem, drugi kierowcą. Kierowca kładzie ręce na ramionach stojącego przed nim uczestnika.

Pierwsza osoba, będąca samochodem, ma zawiązane oczy i wyciągnięte przed siebie ręce, w celu amortyzowania zderzeń. Zadaniem kierowcy jest, werbalne nakierowanie samochodu tak, aby ominął wszystkie przeszkody.

Jeśli mamy większą grupkę dzieci, możemy zorganizować wyścigi lub ustawić samochody z kierowcami naprzeciwko siebie wówczas wprowadzamy element wymijania samochodów. Zabawę można utrudnić i zakazać kierowcy udzielania instrukcji werbalnych, może on za pomocą rąk i palców dawać samochodowi sygnały, w którą stronę należy skręcić.