Jednym z celów Fundacji EFC jest dążenie do umożliwienia uczniom równego dostępu do nauki. W realizacji tego zadania pomaga przygotowany Program Stypendialny Horyzonty, dzięki któremu uczniowie z mniejszych miejscowości, mają szansę rozwinąć swoje zdolności w najciekawszych szkołach średnich zlokalizowanych w dużych miastach. Bez względu na wybrane liceum lub technikum, Fundacja zapewnia stypendystom wsparcie materialne i finansowe.

Czym jest Program Stypendialny Horyzonty?

Nazwa Horyzonty nie jest przypadkowa. Odnosi się do edukacyjnej działalności Fundacji, której założeniem jest pojmowanie nauki najszerzej, jak to tylko możliwe. W skład podstawowych wartości wchodzi podążanie za wyzwaniami stawianymi przez obecny, pędzący świat, promowanie indywidualnego postrzegania doczesności i wyrażania własnego zdania, a także popieranie zaangażowania obywatelskiego. Reasumując, Fundacja wspiera dążenie do dobrej i szczęśliwej egzystencji.

W ramach stypendium uczeń otrzymuje pełne wsparcie. EFC uiszcza opłaty za mieszkanie i posiłki w bursie, opłaca kursy językowe, a nawet wyjazdy na ferie i wakacje. Stypendyści nie tylko zdobywają wiedzę w wymarzonej szkole, ale również uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Nad bezpieczeństwem uczestników Programu, czuwają regionalni Koordynatorzy, którzy służą także wsparciem i dobrą radą.

Kto może skorzystać z Programu?

Program Stypendialny Horyzonty jest skierowany do absolwentów szkół podstawowych, którzy planują rozpocząć naukę w liceum lub technikum w dużym mieście. Warunkiem przystąpienia do Programu jest pochodzenie z miejscowości liczącej mniej niż 30 tys. mieszkańców. Kolejnym kryterium jest dochód rodziny, którego uśredniona wartość nie powinna przekraczać 1200 zł na osobę.

Potencjalny stypendysta lub stypendystka powinien mieć co najmniej dobre oceny. Jeśli w uczniu drzemie potencjał i prognozowane są dobre wyniki w nauce, również może się starać o przyjęcie do Programu. Fundacja EFC współpracuje z wybranymi szkołami ponadpodstawowymi. Decyzja o dalszej edukacji w jednej z nich jest obowiązkowa (jeśli wymarzona szkoła nie znajduje się na liście kooperujących placówek, niestety Fundacja nie będzie mogła udzielić wsparcia).

Co obejmuje stypendium?

W ramach Programu Horyzonty zakwalifikowani uczniowie i uczennice (oprócz miejsca w najciekawszych szkołach ponadpodstawowych) otrzymują zakwaterowanie w bursie wraz z wyżywieniem. Fundacja przekazuje również bilety komunikacji miejskiej, opłaca dodatkowe godziny języka angielskiego zwieńczone uzyskaniem certyfikatu oraz finansuje ferie i wakacje. W ramach wakacyjnych wyjazdów realizowane są pasje stypendystów, a dodatkowo mają oni możliwość doskonalenia języka angielskiego podczas współpracy z amerykańskimi wolontariuszami.

Stypendium to także promowanie i aktywne uczestniczenie w zajęciach o tematyce społecznej i obywatelskiej. W mieście, w którym uczniowie zdecydowali się kontynuować naukę, mogą liczyć na pomoc ze strony psycholożek oraz regionalnych Koordynatorów i Koordynatorek. Program zakłada także stworzenie takich warunków, które umożliwią uczestnikom rozwój osobisty, realizację pasji i pozwolą sprecyzować plany na przyszłość.

Spełnienie marzeń na wyciągnięcie ręki.

Każdy, kto kwalifikuje się do Programu, może starać się o przyznanie stypendium. Kandydat lub kandydatka powinni wraz z rodzicem, lub opiekunem prawnym wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy. Ważne jest, aby wysłać aplikację w określonym terminie – rekrutacja trwa od 15 lutego do 31 marca. Bez wątpienia Program Stypendialny Horyzonty to szansa, z której warto skorzystać.

Więcej informacji znajdziesz na https://efc.edu.pl/programy/horyzonty