Dziewięciolatek ma opanowane pisanie i czytanie, co pomaga mu w zdobywaniu wiedzy o otaczającym go świecie, którym bardzo się interesuje. Dodatkowo jest bardzo sprawny językowo objawia się to bogatym słownictwem.

Ze względu na intensywny zdobywanie wiedzy, jest ciekawy świata uwielbia, więc wszelkie formy aktywności, podróże i wycieczki w nieznane. Lubi wykazywać się samodzielnością i często podkreśla swoją niezależność nie wolno mu się narzucać. Wówczas wykaże się dużą dojrzałością w podejmowanych decyzjach. Bierze wszystko bardzo serio, co często doprowadza go do stanów niezadowolenia z siebie samego, narzeka i zamartwia się tracąc niejednokrotnie wiarę we własne siły.

Jest to wiek, w którym zdanie rówieśników jest ważniejsze niż dorosłych. Rodzice nie cieszą się autorytetem jak jeszcze rok wcześniej. Dziewięciolatek patrzy na nich krytycznie i często wystawia im negatywne oceny. Ze względu na to, że dziewięciolatek uważa się za bardzo dojrzałego i wszystko traktuje serio, często się zamartwia i traci wówczas wiarę we własne siły. Gdy zrobić ma coś, czego nie lubi znajduje zazwyczaj tysiąc wymówek najczęściej związanych ze zdrowiem. Zazwyczaj coś go boli brzuch lub głowa, ale nie należy też tego lekceważyć. Jest to wiek, w którym zdanie rówieśników jest bardzo ważne, niejednokrotnie ważniejsze niż rodziców. Dla aprobaty grupy rówieśniczej jest w stanie zrobić wiele. Przy czym nie wykazują jeszcze wzajemnego zainteresowania płcią, więc chłopcy i dziewczynki trzymają się osobno. Zdanie kolegi jest ważniejsze niż rodzica z drugiej jednak strony właśnie w tym okresie następuje wzrost aktywności społecznej.