Jeśli mamy dość sporą grupę to możemy uczestników podzielić na grupki mniejsze np. 4-5  osobowe. W każdej grupce dzieci robią węża, czyli ustawiają się jedno za drugim, kładąc ręce na ramionach sąsiada. Wszystkie dzieci, poza pierwszym, mają zawiązane oczy.

Ślepy wąż Moderator ustawia wszystkie „węże” na linii startu i przygotowuje tor przeszkód. Mogą to być np. krzesła, które należy ominąć; rozciągnięte linki, które trzeba przejść. Wszystko zależy od fantazji oraz wieku uczestników.

Na umówiony sygnał dzieci ruszają, oczywiście cały ciężar prowadzenia grupy spoczywa na pierwszym uczestniku, który może dawać pozostałym uczestnikom instrukcje np. „krzesło po prawej”, „uwaga stół”. Po dojściu do mety, pierwszy uczestnik przechodzi na koniec grupy a osoba następna w kolejności zaczyna prowadzić grupę.