1 stycznia 2013

Zmysł równowagi a integracja sensoryczna.

Nasz odbiór wrażeń uzależniony jest od tego jak funkcjonują trzy podstawowe kanały zmysłowe: dotykowy, proprioceptywny i równoważny. Odbieranie wrażeń równoważnych, czyli związanych z ruchem ciała i proprioceptywnych czyli związanych z nim samym, ściśle łączą się ze sobą. Integracja sensoryczna to prawidłowa współpraca wszystkich trzech kanałów zmysłowych.

zobacz więcej →

14 lipca 2012

Zmysł propriocepcji i jego rola w integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna, to współpraca zmysłów, na bazie której nasz odbiór otaczającego świata jest prawidłowy i pełny. Podstawą są tu trzy zmysły zwane bazalnymi: zmysł dotyku, zmysł propriocepcji i zmysł równowagi. Propriocepcja to zespół wrażeń i odczuć, jakich dostarcza nam nasze ciało. Odczucia te dają nam informacje o tym, co dzieje się z nami, bez konieczności przyglądania się temu co robimy.

zobacz więcej →

1 października 2011

IS – w co się bawić I

W niniejszym artykule przedstawiamy propozycje zabaw z dziećmi i dla dzieci, u których obserwuje się specyficzne problemy z odbieraniem i przetwarzaniem bodźców dotykowych.

zobacz więcej →

28 września 2011

IS – w co się bawić II

W kolejnym artykule z tej serii „W co się bawić”, przedstawiamy propozycje zabaw z dziećmi i dla dzieci, u których obserwuje się specyficzne problemy  z odbieraniem i przetwarzaniem informacji z ciała.

zobacz więcej →

24 lipca 2011

Podstawowe zasady diagnozy i terapii SI

Jak rozwija się u dziecka integracja sensoryczna? Integracja sensoryczna rozwija się u dziecka przechodząc kolejno kilka poziomów. Dokładny przebieg rozwoju integracji zmysłów został opisany w publikacjach Violet F. Maas i A. J. Ayres.

zobacz więcej →

16 czerwca 2011

IS – w co się bawić III

W trzecim artykule z tej serii przedstawimy i omówimy zabawy dla dzieci, u których występują problemy z odbieraniem i przetwarzaniem informacji pochodzących z układu przedsionkowego, czyli równoważnych.

zobacz więcej →

12 czerwca 2011

Co to jest Integracja Sensoryczna?

Integracją sensoryczną nazywamy prawidłową współpracę wszystkich posiadanych przez nas zmysłów. Dzięki niej możemy bez problemu wykonywać wiele czynności, które wydają nam się proste i automatyczne właśnie dlatego, że nasze zmysły działają prawidłowo i prawidłowo współdziałają ze sobą.

zobacz więcej →

14 maja 2011

Doskonalenie integracji zmysłów u dzieci niepełnosprawnych

Nieprawidłowości w zakresie integracji zmysłów utrudniają codzienne funkcjonowanie dzieciom zdrowym, powodując kłopoty w poznawaniu świata, nauce, zachowaniu i relacjach społecznych. Zaburzenia współdziałania zmysłów występują także u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W takich wypadkach, są one skutkiem zaburzeń i deficytów innego rodzaju.

zobacz więcej →

6 kwietnia 2011

Bazowe systemy zmysłowe

Zmysły służą nam do poznania otaczającego nas świata. To co widzimy, czujemy, czego dotykamy pozwala nam nabierać doświadczeń. Nabieranie ich pozwala nam uczyć się prawidłowo reagować w określonych sytuacjach. Czy wiemy ile właściwie ich mamy? To proste pytanie, na które odpowiedziałby pewnie każdy z nas, ale kto wie, które z nich pełnią najważniejszą rolę w tym ogromnie ważnym procesie poznania? W tym krótkim artykule postaram się przedstawić najważniejsze z nich, z punktu widzenia integracji sensorycznej.

zobacz więcej →

1 stycznia 2011

Terapia integracji zmysłów w najbliższym środowisku dziecka

Terapia integracji sensorycznej to oddziaływania zaplanowane i prowadzone przez terapeutów odpowiednio przygotowanych do tej roli. Oddziaływania jakich dziecko doświadcza w domu są nie mniej ważne. Spotkania z terapeutą odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu i trwają kilkadziesiąt minut. Terapeutyczna rola najbliższego środowiska jest więc bardzo istotna.

zobacz więcej →