Wszystkie dzieci ustawiają się w równym rzędzie. Losowaniem wybieramy jednego uczestnika, który ustawi się tyłem do dzieci w odległości ok. 8 – 10 metrów na...