Dzieci trzymając się za ręce ustawiają się w kole. Jedno z dzieci zostaje wybrane na Ojca Wergiliusza i staje w środku koła. Koło kręci się...