Spośród grupki uczestników wybieramy poprzez losowanie „Strażaka”. Pozostałe dzieci stają w luźnej gromadzie, rysując wokół siebie koło o średnicy jednego kroku. Na dany sygnał „Strażak”...