Długotrwała podróż z dzieckiem jest zawsze bardzo męcząca, aby choć przez chwilę zająć czymś dziecko proponuję zabawę „Znajdź różnicę”.

Osoba dorosła wymyśla kilka wyrazów, najlepiej rzeczowników, które mają jakąś cechę wspólną np. śnieg, niedźwiedź polarny, mleko, kartka bloku rysunkowego, drzewo. Tą cechą wspólną jest oczywiście kolor biały, zupełnie nie pasuje tu słowo drzewo.

Inny zestaw:

– Jabłko, jajko, woda, czekolada, ser, zeszyt – cecha wspólna to jedzenie, więc słowem niepasującym jest zeszyt.

– Mama, spanie, śniadanie, łazienka, okno, lampka nocna, pies, rzeka – cecha łącząca większość wyrazów to dom, nie pasuje tu słowo rzeka.

Gra jest najlepsza dla dzieci nieco starszych 9-11 lat, w wieku wczesnoszkolnym dzieci mogą jeszcze nie łączyć skojarzeń.

Kolejna zabawa to, tzw. łańcuch sylab. Jedna z osób wymyśla wyraz dwusylabowy np. kawa, kolejna wymyśla również wyraz dwusylabowy, którego pierwsza sylaba jest ostatnią poprzedniego wyrazu i tak na zmianę np.

Kawa – wata – tata – Tola – lalka – kalka – kaczka- czkawka …..

Zapraszamy również do zabawy:

Zabawa w czary mary