Zmysł równowagi a integracja sensoryczna.

Nasz odbiór wrażeń uzależniony jest od tego jak funkcjonują trzy podstawowe kanały zmysłowe: dotykowy, proprioceptywny i równoważny. Odbieranie wrażeń równoważnych, czyli związanych z ruchem ciała i proprioceptywnych czyli związanych z nim samym, ściśle łączą się ze sobą. Integracja sensoryczna to prawidłowa współpraca wszystkich trzech kanałów zmysłowych. Nie bez znaczenia są także: zmysł wzroku, słuchu, węchu i smaku. To co robimy … Czytaj dalej Zmysł równowagi a integracja sensoryczna.