22 lipca 2011

Ciuciubabka

Dzieci ustawiają się w kręgu trzymając się za ręce, w środku ustawiamy jedno z dzieci z zawiązanymi oczyma. Na dany sygnał koło posuwa się na przemian w lewo lub prawo w rytm śpiewanej przez dzieci piosenki.

zobacz więcej →