Dzieci ustawiają się w kręgu trzymając się za ręce, w środku ustawiamy jedno z dzieci z zawiązanymi oczyma. Na dany sygnał koło posuwa się na...