Zabawa grupowa, która występuje w wielu mutacjach. Dzieci stoją w kręgu, każde trzyma w ręku kamień. Opiekun stoi na przeciwko i wydaje polecenia „trzymaj” lub „puść”. Oczywiście należy te polecenia rozumieć na opak, czyli jeśli pada hasło „trzymaj” – kamień należy puścić, a jeśli pada hasło „puść” – należy kamień trzymać. Dzieci które się pomylą odpadają z gry ewentualnie dają fanty.

Zobacz również zabawy z balonami:

Zabawy z balonami