Każdy z uczestników gry wybiera sobie narodowość np. Francuz, Polak, Niemiec itp. A następnie wszyscy tworzą krąg. W środku tego kręgu kładziemy piłkę, na znak moderatora dzieci zbliżają się do piłki, ustawiając się w ciasnym kole i wyciągając jedną rękę w kierunku piłki.

Moderator wymienia jedno z państw np. Niemcy, wówczas osoba będąca Niemcem chwyta piłkę i stara się trafić tą piłką w jednego z uciekających uczestników. Jeśli nie trafi otrzymuje kreskę, łapie piłkę i próbuje dalej, jeśli uda mu się trafić zabawa zaczyna się od początku. Przegrywa ta osoba, która otrzyma pierwsza ustalony limit kresek np. 5.