Wielkim atutem każdego nauczyciela może być zaczynanie zajęć w sposób nietypowy. Dlatego chciałam zaproponować zaczynanie zajęć, których tematem jest ortografia od pytania, „Kto jest najmocniejszy w?”. Nie kończąc tematu prosimy uczniów o podzielenie się na grupki, z których każda wybiera zgodnie z tematem najmocniejszego lub, aby było weselej najsilniejszego ucznia.

Gdy szefowie drużyny zostaną wytypowani nauczyciel kończy temat, „Kto jest najmocniejszy w ortografii”. Zazwyczaj wywołuje to spore salwy śmiechu. Każdy szef drużyny otrzymuje kartkę z tekstem, w którym musi na osobności poprawić wszystkie błędy ortograficzne. Oczywiście teksty mogą być takie same lub inne, ale wówczas liczba błędów do poprawienia powinna być taka sama. Za każdy wykryty błąd przyznajemy punkt i typujemy wśród szefów „Najmocniejszego w ortografii”.

Owa zabawa jest też dobrym wstępem do przeprowadzenia krótkiego sprawdzianu lub testu z ortografii.

Zapraszamy również do zabawy:

Co to jest sylaba – zabawa w sylabowe koło.