Oto kilka prostych przykładów zabaw słownych, które z pewnością wzbogacą słownictwo naszych dzieci. Prowadzący zabawę rozdaje uczestnikom kartki i długopisy. Każde dziecko podpisuje kartkę imieniem i nazwiskiem.

Zabawa polega na napisaniu jak największej ilości wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, czyli:

mały – duży

gruby – chudy

niski – wysoki

biały – czarny

miłość – nienawiść

Ustalamy, iż wszyscy uczestnicy piszą wyrazy w ciągu 5 minut, po upłynięciu tego czasu uczestnicy składają kartki i zadaniem osoby prowadzącej jest ustalenie, kto napisał najwięcej par wyrazów.

Zabawę tą możemy również wykorzystać na lekcji języków obcych i dokładnie na tej samej zasadzie tworzyć pary w języku angielskim lub innym.

Możemy również zaproponować zabawę polegającą na napisaniu jak największej ilości synonimów do różnych wyrazów np. samochód:

– auto

– pojazd

– gablota

– ciężarówka

– taksówka

Ewentualnie zabawę polegającą na utworzeniu z rdzenia jak największej ilości wyrazów np.:

– gór …..: górnik, góra, górka, pagórka, góral, góralka

Zobacz również

Piszemy opowiadanie – zabawa dla dzieci