Oto kilka przykładów zabaw, w których wykorzystujemy taniec. Możemy je również wykorzystać w niższej grupie wiekowej 7-10 lat. Najwięcej jednak radości wywołują w starszych grupach.

TANIEC Z BALONIKAMI

Najpopularniejszą z nich jest taniec z balonikiem. Dzieci ustawiamy parami i puszczamy muzykę, w rytm, której dzieci tańczą. Osoba prowadząca rzuca w powietrze balonik, wszystkie tańczące pary muszą uważać, aby balonik nie spadł na ziemię należy, więc go odbijać i cały czas utrzymywać w powietrzu. Jeśli balonik spadnie na ziemię obok którejkolwiek pary, odpada ona z gry. Wygrywa ta para, która zostanie sama na parkiecie.

TANIEC Z KRZESŁAMI

Dzieci ustawiamy parami na środku sali. W pewnej odległości, najlepiej przy ścianie ustawiamy w jednym rzędzie krzesełka. Krzeseł musi być mniej niż dzieci tak, aby zawsze zabrakło krzesła dla jednej pary. Jeśli mamy 6 par (12 osób) to krzeseł musi być 10. Dzieci tańczą w rytm muzyki, gdy muzyka zostanie wyłączona każde z dzieci stara się jak najszybciej zająć krzesełko. Odpadają te dzieci, dla których krzeseł zabraknie. W przypadku tej zabawy nie ma znaczenia czy tańczą pary jednolite czy mieszane. Na pewno lepiej na początku ustawiać w parze chłopca i dziewczynkę, potem w miarę odpadania kolejnych uczestników nie ma to znaczenia.

Inna odmiana tej samej zabawy zakłada, że ustawiamy krzesła w kręgu, a uczestnicy chodzą w rytm muzyki wokół krzeseł. Oczywiście krzeseł jest zawsze o jedno niej niż uczestników. Gdy muzyka ustanie, trzeba jak najszybciej usiąść na krzesło. Odpada ta osoba, która nie znajdzie wolnego krzesła, a wraz z nią z kręgu odstawiamy krzesło.

TANIEC Z GWIZDKIEM

Do kolejnej zabawy będzie potrzebny dzwoneczek (może być gwizdek lub grzechotka). Dzieci tańczą w parach, jedna z par otrzymuje dzwoneczek, którym musi zadzwonić i jak najszybciej przekazać go kolejnej parze. Jedno z dzieci zostaje bez pary i jego zadaniem jest znalezienie tej pary, która posiada w danej chwili dzwoneczek. Wówczas następuje zmiana ról. Jeśli osobą bez pary jest chłopiec, to zamienia się miejscem z chłopcem z pary.

TANIEC Z KIJEM

Dzieci ustawiamy w parach i puszczamy muzykę, jednocześnie osoba prowadząca podaje jednej z par kijek (może być inny przedmiot). Kijek podczas tańca musi przechodzić od jednej do drugiej pary. Osoba prowadząca w pewnym momencie musi wyłączyć muzykę, odpada ta para, która w tym samym czasie posiada kijek.

Zapraszam również do innych zabaw z muzyką:

Zabawy z muzyką w tle