Osoba prowadząca dzieli dzieci na grupy (minimum 2 osobowe), potem musi wybrać słowo które ma tyle liter, ile grup. Jeśli mamy trzy grupy to słowem tym może być „kot” . Każda grupa otrzymuje na karteczce jedno słowo, zaczynające się na kolejną literę słowa-zagadki (w przypadku kota mogą to być słowa: krowa, ogórek, traktor). Teraz grupy muszą zainscenizować słowa, w kolejności zgodnej, z kolejnością liter w słowie-zagadce. Pierwsze litery odgadniętych słów, należy składać w słowo zagadkę, która grupa zrobi to pierwsza, wygrywa.

Zobacz również zabawę matematyczną z żuczkiem

Zabawa matematyczna w żuczka dla dzieci