Idealna zabawa dla dzieci w wieku 5-6 lat, która utrwala rozpoznawanie figur geometrycznych takich jak koło, półkole, kwadrat, trójkąt, prostokąt. Nauczy rozpoznawać cyfry od 1 do 6 oraz zapozna z zagadnieniem losowości. W zabawie powinny uczestniczyć minimum 2 osoby.

Do zrobienia żuczka potrzebny jest kolorowy papier (najlepiej tekturka), z którego każdy uczestnik gry musi wyciąć komplet figur zgodnie z schematem pokazanym na poniższym rysunku. Gdy wszystkie elementy zostaną przygotowane, każdy z graczy rozstawia luzem przed sobą wycięte figury.

Następnie uczestnicy rzucają po kolei kostką do gry aż do momentu, gdy ktoś wyrzuci cyfrę 1. Wówczas ten uczestnik zaczyna układanie żuczka od tułowia. Pozostałe części żuczka, układamy wyrzucając odpowiednie cyfry (zgodnie z schematem pokazanym na poniższym rysunku. Przy czym należy pamiętać że tak długo rzucamy kostką aż po kolei każdy uczestnik wyrzuci 1 potem 2, potem 3 itd. Wszystkie części żuczka układamy zgodnie z numeracją czyli po tułowiu musi wypaść cyfra 2 aby móc ułożyć głowę a potem cyfra 3 aby dołączyć oczy itd.

pobierz i wydrukuj gotowe do wycięcia elementy >>>

Zabawa przygotowana na podstawie książki „Zabawy matematyczne” Ivan Bulloch z serii CED

Zapraszamy również do zabawy sylabami

Co to jest sylaba – zabawa w sylabowe koło.