Nazwa Domino związana jest z królującym niegdyś w Europie językiem łacińskim. Jak mówią legendy grali w nią mnisi, którzy ogłaszając swoje zwycięstwo cytowali początek modlitwy wieczornej „Benedicamus Domino”, co znaczy: „Boże błogosław” albo „Dominum Deum nostrum laudamus”, czyli „Ciebie Boga wysławiamy”. Poniżej przedstawiam  zasady gry w tzw. domino włoskie.

Domino włoskie przeznaczone dla 3-5 graczy:

Kamienie mieszamy i rozkładamy na stole oczkami do dołu. Każdy z graczy wybiera kamienie zgodnie z zasadami:

– 5 kamieni, jeśli mamy 5 graczy,

– 6 kamieni, jeśli mamy 4 graczy

– 8 kamieni, jeśli mamy 3 graczy

Na początku gry uczestnicy ustalają, jaką liczbę punktów musi osiągnąć zwycięzca np.: 50, 70, 100. Każdy gracz ustawia kamienie przed sobą pionowo, ale w taki sposób, aby inni ich nie widzieli. Zaczyna ta osoba, która ma kamienie o najwyższej sumie oczek no 6/6. Kładąc kamień na stole każdy gracz oznajmia głośno łączną sumę wszystkich wyłożonych oczek. Czyli pierwszy gracz z dwiema 6 mówi 12, kolejny gracz może dołożyć, 2/3 co z pierwszym kamieniem daje sumę 17, następny, 4/1 co daje sumę łączną 22 i tak aż do otrzymania ustalonej na początku punktacji np. 50 punktów. Jeśli żaden z graczy nie osiągnie idealnie 50 punktów wygrywa ten, kto będzie najbliżej tej cyfry.

Tą wersję domina polecam, jako świetne urozmaicenie nauki dodawania u dzieci zgodnie z zasadą nauki przez zabawę.

Zapraszam również do:

Domino parzyste cz. 3