Prawo do zabawy to nie tylko jeden z najprzyjemniejszych aspektów bycia dzieckiem, ale przede wszystkim wyzwanie dla prawdziwego rodzica, odpowiedzialnie podchodzącego do kwestii rozwoju swojej pociechy. Z codziennej obserwacji wynika, że wciąż wielu rodziców zapomina o tym, że istnieje alternatywa, która stosom często bezużytecznych zabawek przeciwstawia pełnowartościową rozrywkę opartą na połączeniu zabawy i edukacji.

Im wcześniej tym lepiej

Rozwój dziecka i kształtowanie jego umysłu jest równie ważne, co dbałość o jego kondycję i sprawność ruchową. Każdemu z rodziców powinno zależeć na tym, by ich dziecko oprócz szczęśliwych chwil beztroskiego dzieciństwa wykorzystało ten wyjątkowy okres jak najkorzystniej dla pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Nie można, bowiem zapominać o tym, że przynajmniej 50 proc. zdolności do uczenia się jest rozwijanych w ciągu pierwszych pięciu lat życia dziecka, a następnych 30 proc. rozwija się jeszcze przed jego ósmymi urodzinami. Idąc tym tropem niezwykle istotną staje się potrzeba zapewnienia mu pełnowartościowej rozrywki opartej na zabawie, zaspokojeniu ciekawości otaczającego świata oraz wszechstronnej, cennej nauce.

W świecie literek

Jedną z pierwszych dziecięcych przygód na szlaku edukacji jest zapoznawanie ze światem liter. Tak naprawdę nie potrzeba jednoznacznie wskazywać granicy, od której dziecko mogłoby zacząć naukę literek. Wszystko zależy od indywidualnych możliwości i zainteresowań malucha oraz podejścia rodziców. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podróż w świat liter, a co za tym idzie wstęp do nauki czytania i pisania, rozpocząć jeszcze przed oficjalną edukacją pod okiem pedagogów. Trzeba pamiętać, że nawet przy pozornie prostym i przyjemnym poznawaniu literek, zbyt natarczywe i oparte na nacisku podejście rodzica może skutecznie zniechęcić dziecko do dalszej edukacji.

Najważniejsze to zadbać o to, by nauka stała się dla najmłodszych ciekawą, zajmującą i pełnowartościową zabawą.

Nauka przez zabawę

Dla młodego człowieka, którego świat obraca się głównie wokół zabawy, równie ważne jest skuteczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i pokonywania kolejnych szczebli na drabinie edukacji. Jednym ze sposobów połączenia tych dwóch nieodłącznych aspektów życia dziecka są gry edukacyjne realizujące ideę „Bawi i Uczy”. W dzisiejszym świecie nie brakuje ciekawych pomocy, które ułatwiają dzieciom poznawanie literek. Rozmaite zgadywanki, układanki, memory i klocki to doskonały przykład tego, w jaki sposób zachęcić dziecko do efektywnej nauki. Wśród jednej z ciekawszych propozycji tego typu gier edukacyjnych wyróżnić można układankę „Literkowe ZOO” firmy Adamigo. To połączenie klasycznej układanki edukacyjnej w formie puzzli obrazkowych. Każdy z elementów reprezentuje oddzielną literę w alfabecie, a w ujęciu całościowym tworzy barwną, 3 metrową kolejkę ze zwierzęcymi pasażerami. Wykorzystana jest tutaj metoda polegająca na zapoznawaniu się z poszczególną literką w oparciu o wyraz podstawowy np. A jak Anakonda, T jak Tygrys itd. Dodatkowym urozmaiceniem są krótkie, wierszowane opowieści o każdej z literek.

Nie należy zapominać o tym, że różnego rodzaju gry to również doskonały sposób budowania zdrowych relacji i więzi rodzinnych oraz rówieśniczych. Dziecko uczestniczące w grze wraz z rówieśnikami uczą się współdziałania w grupie, wyzwala w sobie istotne cechy jak koncentracja, motywacja i współzawodnictwo. Słowem jest to przyczynek ku zdobyciu wielu cennych umiejętności i wartości, doskonałej zabawy oraz umacniania więzi łączących rodziców i ich dzieci.