Loteryjka obrazkowa to doskonała układanka dydaktyczna dla dzieci, które mają problem z wymową głosek „sz-ż-cz-dż”. Głoski te pojawiają się u dzieci 4 letnich, ale często są wymawiane, jako s-z-c-dz. Dziecko 5-letnie potrafi je już powtórzyć poprawnie, choć w mowie potocznej nadal je wymawia jak s-z-c-dz. Właśnie w tym okresie należy ćwiczyć z dzieckiem ich prawidłową wymowę, samo powtarzanie wyrazów jest zbyt nużące dla dziecka warto, więc pokusić się o rozmaite pomoce logopedyczne, do których należy również Loteryjka.

Producent umieścił w opakowaniu 4 dwustronne plansze w kolorach czerwonym i żółtym, na których znajdują się podpisane ilustracje różnych przedmiotów z ćwiczonymi głoskami np. myszka, czapka, rzodkiewka itp. Oprócz tego te same ilustracje znajdują się na luźnych kartonikach. Zabawa polega na odszukaniu przez malucha na planszy obrazka, którego nazwę odczytuje osoba prowadząca z kartonika wylosowanego z woreczka. Jeśli dziecko znajdzie na planszy właściwy obrazek i poprawnie wymówi wyraz, otrzymuje kartonik, którym przykrywa odpowiednią ilustrację.

Układanka może być również traktowana, jako gra dla max. 4 osób, w której wygra to dziecko, które jako pierwsze przykryje kartonikami wszystkie ilustracje na planszy. Dzięki elementowi rywalizacji i interesującej formie podania żmudne ćwiczenia głosek zamieniają się w interesującą zabawę. Ważne jest również to, że ćwiczenia te możemy wykonywać we własnym zakresie w domu.