W zabawie może uczestniczyć dowolna liczba osób. Na początku zabawy rysujemy na kartce szubienicę ustalając ile kresek (pociągnięć ołówkiem) jest potrzebnych do jej narysowania. Potem osoba prowadząca wymyśla słowo lub krótkie zdanie (może być przysłowie) i stawia na kartce tyle poziomych kresek ile liter.

Teraz w ustalonej kolejności każdy uczestnik zabawy podaje literkę. Jeśli dana literka występuje w wyrazie prowadzący wpisuje ją w odpowiednie miejsce. Gdy litera występuje kilka razy możemy umówić się że wpisujemy ją we wszystkie miejsca. Jeżeli uczestnik pomyli się i poda literkę, której nie ma w wyrazie, rysujemy mu na kartce pierwszą kreskę szubienicy. Oczywiście każdy uczestnik zabawy ma swoją własną szubienicę.